Firemný balíček - klasický teambuilding

budovanie tímu

V tejto ponuke sú klasické teambuildingové hry a aktivity, vhodné na realizáciu outdoorovo či indoorovo. Zvyčajne sú jednoduché na prípravu. Tieto hry napriek tomu, že vyzerajú nenáročne, majú veľký prínos pre skupinu, ktorá sa ich zúčastní. Vďaka nim si uvedomíte dôležitosť práce každého člena skupiny samostatne, ale aj tímovej práce pri dosahovaní spoločného cieľa. Zúčastnite sa teambuildingových aktivít a odrazí sa to nielen na utužení a zlepšení pracovných vzťahov, ale aj na Vašej pracovnej produktivite.


Klasický osvedčený teambuilidngový balíček plný nenáročných aktivít na prípravu s pozitývnym prínosom pre Vašu pracovnú skupinu.


miesto sever Slovenska
4-30 ľudí
1 deň
celý rok
deň, noc

 


 

Pre ďalšie informácie neváhajte a kontaktujte nás !


drevené lyže zábavná chôdza na lyžiach chôdza na budovanie tímu zábava na choduliach hry pre skupinu hry na budovanie tímu hry na budovanie tímu